Veri & Araştırma

ODTÜ’lü akademisyenlerin sentetik ve insansı yapay zekâyı karşılaştıran çalışmaları IEEE Transactions on Games dergisinde yayımlandı

Sentetik ve insansı yapay zekaların oyunlardaki hataları bulma konusundaki başarısını inceleyen araştırma IEEE Transactions on Games dergisinde kendine yer buldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri doktora öğrencisi Sinan Arıyürek, Doçent Doktor Aysu Betin-Can ve Çokluortam Bilişimi Doktor Öğretim Üyesi Elif Sürer’in birlikte yazdığı “Automated Video Game Testing Using Synthetic and Human-Like Agents” adlı makale IEEE Transactions on Games dergisinde yayımlandı.

Makalenin yazarları yaptıkları araştırmada, video oyun testini daha otomatik ve pratik hale getirmek için test aracılarını kullanmayı amaçlayan yeni bir metodoloji öne sürüyorlar. Sentetik ve insansı olmak üzere iki farklı yapay zekâ türüne yer veren araştırma, bu yapay zekâların oyunlardaki hataları keşfetme performansını insanlar tarafından yapılan oyun testlerindeki sonuçlarla karşılaştırıyor. Araştırma, sentetik ve insansı yapay zekâları birbiriyle kıyaslamanın yanı sıra insansı yapay zekâların elde ettiği sonuçların gerçek insan test sonuçlarıyla ne kadar benzerlik gösterdiğini de değerlendirmeyi amaçlıyor.

Araştırma için 45 bug içeren ve 12 seviyesi bulunan 3 oyun yaratan araştırmacılar, Genel Video Oyunu Yapay Zekâsı (GVG-AI) çerçevesi içerisinde insan test elemanlarının hata tespiti sırasında izlediği 427 farklı yol kaydetmiş. Elde edilen verilerin karşılaştırılmasıyla insansı yapay zekâların, gerçek insanların test sonuçlarıyla rekabet edebilecek durumda olduğu sonucuna ulaşılmış.

Yapılan araştırmaya daha detaylı bakmak isteyenler buraya tıklayarak ulaşabilirler.