Dr. Mete Tevetoglu

Dr. Mete Tevetoglu
6 posts
Dr. Mete Tevetoğlu LL.M I Lawyer I Legal Counsel I Asst Professor Dr. Mete Tevetoğlu hukuk lisans eğitimini 1997-2001 arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesinde Eknomi Hukuku ve Marmara Üniversitesinde Özel Hukuk Yüksek Lisansını tamamlayan Tevetoğlu 2006 yılında Mali Durumu Bozulan Aracı Kurumlarda Alınacak Tedbirler ve Özellikle Tedrici Tasfiye başlıklı teziyle İktisadi Araştırmalar Vakfı tarafından düzenenen tez yarışmasında mali hukuk alanında Ünal Aysal Tez Ödülüne layık bulunmuş ve bu kitabı vakıf tarafından yayınlanmıştır. Dr. Tevetoğlu araştırma ve çalışmalarını London School of Economics and Political Science and University of London Institute of Advanced Legal Studies bünyesinde tamamlayarak Sermaye Piyasasında Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümünde Tahkim başlıklı eseriyle 2009’da hukuk doktoru unvanına hak kazanmıştır. Kadir Has Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi Hukuk fakültelerinde öğretim üyesi olarak görev yapan Tevetoğlu halihazırda Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Bilişim Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku alanlarında çalışmakta, yayınlar yapmakta, mahkemelerde bilirkişilik görevinde bulunmakta ve ders vermektedir. Tevetoğlu’nun yukarıdakilere ek olarak Bilişim Hukuku, Bilişim Hukuku Mevzuat isimli yayınlanmış kitapları,çeşitli makaleleri, tercümeleri, bulunmakta olup Dr. Tevetoğlu uyuşmazlık çözümü, sermaye piyasası hukuku, teknoloji ve telif hukuku, oyun hukuku, şirketler hukuku alanlarında çalışmakta ve çok sayıda projede ve uyuşmazlık çözüm süreçlerinde danışmanlık yapmaktadır.