Genel

Oyun bağımlılığı bir hastalık değil mi?

Son araştırmalar oyunu tek başına bir bağımlılık olarak nitelendirebileceğimiz yeterli bulgunun olmadığını ortaya koyuyor

Oxford İnternet Enstitüsü’nün yapmış olduğu son araştırmaya göre, disfonksiyonel oyun alışkanlıkları genellikle dış baskı ve daha derin psikolojik sorunları işaret ediyor.

1,000’den fazla genç ve onların vasileri üzerinden toplanan datalar, aşırı oyun oynama alışkanlığına sahip gençlerin bu alışkanlıktan kötü etkilenmekten ziyade bunu bir kaçış olarak kullandıklarını ortaya koyuyor.

Bu yılın başlarında Dünya Sağlık Örgütü yapmış olduğu bir araştırmada oyun bağımlılığını (gaming disorder) bir hastalık olarak nitelendirmişti. Buna karşın, Oxford İnternet Enstitüsü araştırma yöneticisi ve yeni araştırmanın ortak yazarı Profesör Andrew Przybylski, Dünya Sağlık Örgütü’nün “araştırma öznesi olan gençlerin hayatlarında ne olup bittiğini detaylı bir kapsamda inceleme” konusunda başarısız olduğunu söylüyor.

“Bu, bizim araştırmamızda ortaya çıkarmaya çalıştığımız bir olgu,” diyen Prof. Przybylski, “İlk kez motivasyonel teoriyi uygulayarak bilim prensiplerini ‘gençlerin günlük hayatta karşılaştıkları ödül ve ceza psikolojisinin, obsesif veya düzensiz oyun bağımlılığıyla olan bağlantısını” ortaya koymak için kullandık.

Çalışmada aşırı oyun alışkanlığının önemli duygusal ve davranışsal soruna sebep olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Prof. Przybylski”Bulgularımız ışığında, oyun oynamayı başlı başına bir bağımlılık olarak nitelendirebileceğimiz yeterli delil olduğuna inanmıyoruz.” dedi.

Araştırmanın diğer bir yazarı olan Cardiff Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Netta Weinstein, “Sağlık kurulu profesyonellerini, neden oyuncuların küçük bir kısmının kendilerini oyunlara bağımlı hissettiğini anlayabilmek için, psikolojik tatmin ve günlük hayal kırıklıklarına daha yakından bakmaya teşvik ediyoruz,” diyor.

Araştırma, Przybylski’nin takımının bu alandaki önceki araştırmasını da destekler nitelikte. Aynı şekilde, oyun bağımlılığı için zayıf bilimsel temel bulunduğunu ortaya koyan iki araştırmayla ilgili Przybylski, “Eğer tüm bunların temeline ineceksek daha çok veriye ve oyun şirketlerinin iş birliğine ihtiyacımız olacak,” dedi.

 

 

Kaynak: gamesindustry.biz

Berçem Sultan