BasınGenelVeri & Araştırma

Üreten Bir Türkiye için “Teknoloji ile Üretelim” Platformu Kuruldu

Türkiye'de teknoloji üretebilen gençler yetiştirmek için birçok kurumun desteğiyle “Teknoloji ile Üretelim” platformu hayata geçirildi.

“Teknoloji ile Üretelim” platformunun tanıtım toplantısı, FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Genel Müdürü Sait Tosyalı, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç Dr. Deniz Tunçalp’ın katılımı ve Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu’nun ev sahipliğinde 25 Şubat Salı günü Zorlu Center Raffles Hotel’de gerçekleştirildi.

Teknoloji İle Üretelim Platformu Kurucu Ortakları

Lenovo’nun girişimiyle FutureBright Group, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), İTÜ ARI Teknokent ve Başarsoft başta olmak üzere hepsi alanlarında başarılı kuruluşların bir araya gelerek kurduğu platformun amacı, Türkiye’de üreten bir toplum yetiştirecek altyapının kurulmasını sağlayacak çalışmalar yürütmek.

FutureBright, araştırmaları sonucu Türkiye’nin teknoloji üretmek yerine tüketen bir toplum olduğunu ortaya koydu. Araştırma sonucu elde edilen verilere göre Türk insanı teknolojik araçları eğitime, tasarıma ve dijital tabanlı üretime entegre etme konusunda yetersiz kalıyor. Bunun yanında teknoloji üretim konusundaki bilgisizlik de üretim konusunda geri kalınmasındaki sebeplerinden gösterildi.

FutureBright’ın ortaya çıkardığı bu veriler sonucunda ülkemizde katma değerli üretimi arttırmak ve toplumsal refahı desteklemek üzere “Teknoloji ile Üretelim” platformu kuruldu.

Platform kapsamında çocuklara, öğrencilere ve girişimcilere teknolojik dünyayı tanımaları sağlanırken katma değerli üretim alanında rekabet üstünlüğü sağlamak için gerekeli donanım kazandırılacak. Bu doğrultuda TEGV’in 71 öğrenim biriminde, 7-13 yaş aralığındaki 50.000 çocuğa, 1 sene süresince kodlama eğitimi verilmesi planlanıyor. Ayrıca sağlanan mobil eğitim platformu sayesinde çocukların eğitime diledikleri yerden katılabilmesi de mümkün olacak.

Teknoloji ile Üretelim Platformu kapsamında İTÜ ARI Teknokent içerisinde girişimcilere yönelik “Yazılım Teknolojileri Eğitim Merkezi” de kuracak. Platformun bu kısmında ise meslek liseleri ve üniversite öğrencilerine etkin ve üretken bilgisayar kullanımı yanı sıra 3 boyutlu yazıcı eğitimi, ileri kodlama, mesleki yazılım, sosyal medya yönetimi ve web tasarımı eğitimi olanağı da sağlanacak.

Soldan sağa Akan Abdula, Deniz Tuncalp, Emre Hantaloglu, Sait Tosyali

Platformun Ortaklarından Açıklamalar

Açılışta FutureBright Group’un Kurucu Ortağı Akan Abdula, Türkiye’de temsili 1802 kişi üzerinde yapılan araştırma sonucu, toplumun teknolojiyi eğlence amaçlı kullandığını açıkladı. Ebeveynlerin sadece %15’i kodlamayı duymuşken, 100 çocuktan sadece 2’si kodlama ilgili bir şeyler deneyimlediğini ekledi. Çocukların deney yapmasını, kodlamasını ve kendilerini daha net ifade etmesi için bu platformla onlara kılavuzluk yapma arzusunda olduklarını belirtti.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Genel Müdürü Sait Tosyalı da tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Lenovo’nun geçmişteki projelerine de verdikleri katkılar ile Türkiye’deki çocukların teknoloji ve bilişim ile ilgili becerilerinin geliştiğini söylerken “Teknoloji ile Üretelim” platformunun bir parçası olmaktan dolayı duydukları mutluluğu da dile getirdi.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp ise Türkiye’de teknolojinin gelişmesi için verdikleri desteği bu platforma verdikleri destekle de devam ettirdiklerini ve projenin birkaç yıl içinde önemli çıktıları olacağına inandığını belirtti.

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, hayata geçirdikleri sürdürülebilir “Teknoloji İle Üretelim” platformunu, FutureBright Group, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), İTÜ ARI Teknokent, Başarsoft, Arena Bilgisayar, Artım Bilişim, Index Grup, Koyuncu Elektronik, Penta Bilgisayar ve Techdata Bilgisayar Sistemleri gibi alanlarında öncü kuruluşların buluştuğu markalar üstü bir girişim olarak adlandırıyor. Teknoloji ile üretime geçebilmek ve dijital teknolojileri etkili bir şekilde kullanmak için temel koşulu herkesin gerekli dijital yeteneklere sahip olması olarak tanımlayan Hantaloğlu, Türkiye’de teknoloji ile üretimi sağlayacak ortak paydada buluşmak üzere tüm özel ve kamu kuruluşlarına, bu platforma katılmaları yönünde çağrıda bulundu.